BALISA D’EMERGÈNCIA LED

BALISA D’EMERGÈNCIA

La senyal V-16 substitueix per fi als triangles.

Els triangles d’emergència, presents als nostres vehícles des del 1999, han provocat tants accidents evitables als conductors a l’hora de col.locar-los, que ha fet que finalment s’hagi fet un canvi en la normativa vigent. A partir de l’1 de gener del 2026 serà obligatòri l’ús d’aquest nou dispositiu.

Aquesta senyal lluminosa blanca i una d’intermitent de color groc, s’alimenta amb una pila que garantitza l’ús fins als 18 mesos. També en tenim amb conector USB.

No esperin mes i siguin els primers a oferir aquest dispositiu als seus clients!

caranoia@caranoia.com  –  938 047 017